Om oss / Kontakt

  • Utomhusmiljö 2014

    UTOMHUSMILJÖ ÄR INSTÄLLT!
    Vid eventuella frågor, kontakta kundtjänst 08-587 662 00

  1. 1

Hur skapas framtidens hållbara städer?

Det är en stor utmaning att skapa städer och miljöer som vi trivs i. Hur gör vi utomhusmiljön så attraktiv och hållbar som möjligt? Hur kommer nya bullerregler att påverka stadsplaneringen? Hur skapar vi tryggare miljöer till samma eller lägre kostnader? Hur får vi in mer grönt i städerna när vi samtidigt ska bygga nytt och förtäta? Ska vi satsa på traditionella parker eller biologisk mångfald? På Utomhusmiljö 2014 får du lyssna till kommuner och experter som ligger i framkant och har skapat konkreta avtryck i utomhusmiljön utifrån sina visioner och strategier. Men konferensen handlar inte bara om gestaltning, den tar även upp både planering, projektering och drift.

Många praktikfall!

Starka trender inom hållbar stadsutveckling är stråk (som knyter ihop staden), biologisk mångfald och barns och ungas delaktighet i samhållsplaneringen. På Utomhusmiljö 2014 får du ta del av intressanta praktikfall från kommuner som gör satsningar utifrån dessa drivkrafter. Ta del av innovativa lösningar, där man lyckats förena ekonomi, funktion och identitetsskapande. Eller hur man kan samarbeta över förvaltnings- och rollgränser för att utveckla arbetssätt och tänka nytt. Lyssna till lyckade projekt med exempel på bra samarbete mellan beställare och konsulter/leverantörer/utförare. Konferensen ger dig ny kunskap och inspiration oavsett om du arbetar med planering, projekt eller drift. Ta del av inspirerande praktikfall från Hamburg, Stockholm, Oslo, Göteborg, Helsingborg, Uppsala, Norrköping, Sundsvall, Kalmar, Botkyrka, Eskilstuna, Sundbyberg, Umeå, Örebro län, Uddevalla och Katrineholm.

Välj spår efter ditt fokusområde!
Under konferensens andra dag får du välja mellan två parallella spår, Gator och torg eller Parker och grönytor. Då kan du fokusera på det område som berör dig allra mest. Utomhusmiljö 2014 är också ett perfekt tillfälle att utöka ditt nätverk och träffa kollegor inom både offentlig förvaltning och bland privata aktörer.

Läs programmet!

Ladda hem broschyr i PDF-format!

Till anmälan och prisinformation!