Om oss / Kontakt

TALARE

Talare - Utomhusmiljö 2014

Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare, Norrköpings kommun.
Anneli Wallgren, funktionsansvarig landskapsarkitekt, Svenska Bostäder.
Cecilia Lindahl, regionplanerare, tillväxt, miljö- och regionplanering, Stockholms läns landsting.
Gunnar Björkman, parkchef, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Stockholm.
Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. I sin avhandling utforskar han kopplingen mellan ljud- och landskapsarkitektur, vilket inkluderar frågor kopplade till såväl upplevelse som utformning av ljudlandskap i olika sammanhang.
Göran Andersson, styrelseledamot, Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF).
Ingela Martinsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, chef, Tema Landskapsarkitekter.
Jan Kristoffersson, projektchef, SUST.
Josefin Bergquist, Samhällsbyggnadskontoret, trafikplanerare och en av tre projektledare inom satsningen Kalmar Cykelstad.
Kai Michael Dietrich, Management Assistant, IBA Hamburg GmbH. Kai Michael Dietrich graduated in Urban Design (2012) at HafenCity University in Hamburg. Next to his studies he worked five years as an expert tour guide for the IBA. Working for Kees Christiaanse Architects & Planners in Rotterdam (2009) he collected experience in the development and implementation of big scale strategic master plans. Kai did his bachelor in City Planning (2008). The IBA is a temporary urban regeneration format trying to improve the quality of life in the Wilhelmsburg District of Hamburg in the time period from 2006-2013 through the implementation and activation of 65 individual projects. It includes large-scale infrastructure planning like the dislocation of a federal street, as well as innovative building techniques like the bioreactor façade of a residential house, in which microalgeas are cultivated to produce biomass. Within its key themes Cosmopolis, Metrozones and Cities and Climate Change it is setting new international standards in the fields of education, housing and urban development.
Kajsa Sperling, arkitekt och ljusdesigner, White Arkitekter i Göteborg. Kajsa har lång erfarenhet av att arbeta med ljus och trygghet i det offentliga rummet.
Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun.
Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, Folkhälsoteamet i norra Örebro län.
Martin Hollertz, gatu-parkchef, Uddevalla kommun. Martin har hand om den offentliga miljön i Uddevalla. Jobbet är utsatt och det som händer i det offentliga rummet är alltid aktuellt, men han älskar sitt jobb och ser chansen att få utveckla den stad där han är född och uppvuxen.
Mikael Lundgren, förvaltningschef, Bostaden i Umeå.
Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner, Tema Arkitekter.
Per-Anders Framgård, utvecklingschef, Botkyrka kommun. Per-Anders arbetar med att driva kommunens stadsbyggnadsfrågor, delta i översiktsplanering samt ingå i förvaltningens styrgrupper för exploateringsprojekt. Han är projektledare för program- och planutredningar där han exempelvis driver projektet med att ta fram en ny stadsbyggnadsidé för stadsdelen Alby.
Per Westerlund, parkdriftansvarig, Uppsala kommun.
Pia Pehrson, advokat/partner, Foyen Advokatfirma.
Stefan Wassbrink, energicontroller, Mitthem AB.
Thomas Eidrup, Serviceförvaltningen, miljövetare och en av tre projektledare inom satsningen Kalmar Cykelstad.
Torbjörn Sandberg, gatudriftchef, Umeå kommun.
Tore Mauseth har lang erfaring som trafikk-, arealplan- og miljørådgiver i Plan- og bygningsetaten (The Agency for Planning and Building Services) i Oslo kommune. Siden 2007 har han arbeidet med etablering av byens 14 stille områder. For tiden arbeides det med å utvikle en metode for kartlegging av lydlandskapet og brukerinteresser i stille områder.
Truls Olin, chef allmänkultur även konsthall, Katrineholms kommun.
Vilhelm Meyer, samhällsplanerare, Urban Utveckling & Samhällsplanering AB.